سینماگردی هفتگی با شیراز۱۴۰۰؛

برنامه سینماهای شیراز، هفته چهارم دی ماه

سایت خبری تحلیلی شیراز۱۴۰۰:

اکران فیلم “موقت”، مستند “مهرجویی، کارنامه چهل ساله”، تکرار اکران “احتمال بارش اسیدی” و ادامه نمایش فیلم “شیف شب ” مهم ترین رویدادهای این هفته سینماهای شیراز هستند.

تالار حافظ

موقت کارگردان: امیر عزیزی

 

موقت

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۲۰:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۲۰:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۲۰:۰۰

بهمن کارگردان: مرتضی فرشباف

بهمن

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۶:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۶:۰۰

سایه روشن کارگردان: فرزاد موتمن

سایه روشن

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۲۰:۰۰

خواب تلخ کارگردان: محسن امیریوسفی

خواب تلخ

چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۲۰:۰۰

احتمال باران اسیدی کارگردان: بهتاش صناعی ها

احتمال باران اسیدی

سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۲۰:۰۰

مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله (مستند) کارگردان: مانی حقیقی

مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله (مستند)

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۸:۰۰

دلتا ایکس کارگردان: علیرضا امینی

دلتا ایکس

دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۸:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۸:۰۰

داره صبح میشه کارگردان: یلدا جبلی

داره صبح میشه

سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۶:۰۰

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر کارگردان: شهرام مکری

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر

سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۸:۰۰

اعترافات ذهن خطرناک من کارگردان: هومن سیدی

اعترافات ذهن خطرناک من

دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۶:۰۰

۳۱۶ کارگردان: پیمان حقانی

316

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۸:۰۰

آتلان (مستند) کارگردان: معین کریم الدینی

آتلان (مستند)

چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۶:۰۰

(هنر و تجربه) فیلمهای کوتاه روز کارگردان:

(هنر و تجربه) فیلمهای کوتاه روز

پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۶:۰۰

سینما فرهنگ

شیفت شب کارگردان: نیکی کریمی

شیفت شب

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۹:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۷:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۵:۳۰

جامه دران کارگردان: حمیدرضا قطبی

جامه دران

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۵:۳۰
۲۱:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۹:۳۰
۲۱:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۷:۳۰

نهنگ عنبر کارگردان: سامان مقدم

نهنگ عنبر

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۷:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۵:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۹:۳۰
۲۱:۳۰

سینما ایران

در مدت معلوم (فی المدت المعلوم) کارگردان: وحید امیرخانی

در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰

شاهزاده روم (انیمیشن) کارگردان: هادی محمدیان

شاهزاده روم (انیمیشن)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰

سینما پیام

بچگیتو فراموش نکن کارگردان: جلال فاطمی

بچگیتو فراموش نکن

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰

محمد رسول الله (ص) کارگردان: مجید مجیدی

محمد رسول الله (ص)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰

 

سینما شیراز

شاهزاده روم (انیمیشن) کارگردان: هادی محمدیان

شاهزاده روم (انیمیشن)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۶):

۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰

 

محمد رسول الله (ص) کارگردان: مجید مجیدی

محمد رسول الله (ص)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰

 

پدر آن دیگری کارگردان: یدالله صمدی

پدر آن دیگری

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰

 

بازگشت لوک خوش شانس کارگردان: مجید کاشی فروشان

بازگشت لوک خوش شانس

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۳:۰۰
۱۳:۰۰

 

سینما فلسطین

پی ۲۲ کارگردان: حسین قاسمی جامی

پی 22

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰

این سیب هم برای تو کارگردان: سیروس الوند

این سیب هم برای تو

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰

 

بازگشت لوک خوش شانس کارگردان: مجید کاشی فروشان

بازگشت لوک خوش شانس

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۹):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۰):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۱):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۲۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۲۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰

 

 

>

نظرات حاوی توهین، افترا، غیرمرتبط با عنوان مطلب و نگاشته شده به صورت انگلیسی تایید نخواهند شد. در صورت نیاز به "بحث آزاد" از منوی بالای سایت مراجعه کنید.

telegram

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *