تور مجازی : گهواره دید

عکس : امین عابدینی


Gahvare Did, Top Of Haft Tan Mount, Shiraz