مجموعه پل های میدان رودکی

این طرح در محل تقاطع کمربندی شیراز، بزرگراه مهدیه و بلوار ایمان جنوبی در حال ساخت است. فاز اول این طرح در شهریور ۹۷ افتتاح شد.

مجموعه پل های میدان رودکی

مجموعه پل های میدان رودکی