برنامه اکران سینما فلسطین شیراز

برنامه اکران سینما فلسطین

 فیلم : لونه زنبور

 

سانس ها: ۱۱:۰۰  – ۱۳:۰۰  –  ۱۵:۰۰  – ۱۷:۰۰  – ۱۹:۰۰  – ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیط:۵۰۰۰تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان )


تصاویر از شیراز سینما