برنامه اکران سینما فلسطین شیراز

برنامه اکران سینما فلسطین

 فیلم : زهر مار

سانس ها: ۱۱:۰۰  – ۱۳:۰۰  –  ۱۵:۰۰  – ۱۷:۰۰  – ۱۹:۰۰  – ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیط:۷۰۰۰تومان / سه شنبه ها( ۴۰۰۰ تومان )

 

تصاویر از شیراز سینما