برنامه اکران سینما ایران

برنامه اکران سینما ایران

فیلم: مارموز

سانس ها:   –  ۱۱:۰۰   –  ۱۳:۰۰  – ۱۵:۰۰   – ۱۷:۰۰  – ۱۹:۰۰   –   ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیط: ۶۰۰۰ تومان /سه شنبه ها ۳۰۰۰ تومان

تصاویر از شیراز سینما