تاریخ : چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹ Wednesday, 25 November , 2020

سنگ فرش خیابان طالقانی

۲۳اسفند
ویدئو: تکمیل سنگ فرش خیابان طالقانی

ویدئو: تکمیل سنگ فرش خیابان طالقانی

تکمیل سنگ فرش خیابان طالقانی  

۰۲آذر
گزارش تصویری: سنگ فرش خیابان طالقانی

گزارش تصویری: سنگ فرش خیابان طالقانی

سنگ فرش خیابان طالقانی در بافت تاریخی شیراز درحال اجراست. به گزارش شیراز۱۴۰۰، سنگ فرش این خیابان به عنوان بخشی از برنامه سنگ فرش تمام معابر اصلی بافت تاریخی شیراز از جمله میدان شهرداری و خیابان های منتهی به آن به مرحله اجرا رسیده است.