تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 13 August , 2020

بازارچه صنایع دستی جهان نما

۰۹مهر
ویدئو : پروژه بازارچه صنایع دستی جهان نمای شیراز

ویدئو : پروژه بازارچه صنایع دستی جهان نمای شیراز

پروژه رستوران سنتی و پروژه بازارچه صنایع دستی جهان نما در خیابان حافظ، روبروی باغ جهان نما درحال ساخت است.