تاریخ : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 29 October , 2020

شیراز قدیم

۱۸آذر
مجموعه ویدئوهای شیراز قدیم

مجموعه ویدئوهای شیراز قدیم

سایت خبری – تحلیلی شیراز۱۴۰۰: کلانشهر شیراز یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن و زیست در ایران بوده که پیشینه آن به ۶۵۰۰ سال قبل می رسد. شیراز در دوران مختلف و برای آخرین بار در دوره پادشاهی زندیه پایتخت ایران بوده و در دوران قاجار نیز از شهرها و مراکز مهم کشور محسوب می […]

۱۸آذر
تصاویر شیراز و تخت جمشید سال ۱۳۵۳

تصاویر شیراز و تخت جمشید سال ۱۳۵۳

تصاویر شیراز و تخت جمشید سال ۱۳۵۳

۱۸آذر
دروازه قرآن در گذر زمان

دروازه قرآن در گذر زمان

دروازه قرآن در گذر زمان

۱۸آذر
رالی پاریس تا پرسپولیس سال ۱۳۵۰

رالی پاریس تا پرسپولیس سال ۱۳۵۰

رالی پاریس تا پرسپولیس سال ۱۳۵۰

۱۸آذر
شیراز ارگ کریمخان زند دهه ۷۰

شیراز ارگ کریمخان زند دهه ۷۰

شیراز ارگ کریمخان زند دهه ۷۰

۱۸آذر
شیراز اواخر دهه ۴۰

شیراز اواخر دهه ۴۰

شیراز اواخر دهه ۴۰

۱۸آذر
شیراز دهه ۴۰

شیراز دهه ۴۰

شیراز دهه ۴۰

۱۸آذر
شیراز اوایل دهه ۵۰

شیراز اوایل دهه ۵۰

شیراز اوایل دهه ۵۰

۱۸آذر
بازار مسگرهای شیراز سال ۴۲

بازار مسگرهای شیراز سال ۴۲

بازار مسگرهای شیراز سال ۴۲

۱۸آذر
شیراز سال ۱۳۳۴

شیراز سال ۱۳۳۴

شیراز سال ۱۳۳۴