برنامه سینماهای شیراز

برای مشاهده برنامه هر یک از سینماهای زیر، روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

پردیس سینمایی گلستان

سینما فرهنگ

سینما هنر و تجربه
(تالار حافظ)

سینما غزل

سینما سعدی

سینما شیراز

سینما پیام

سینما فلسطین

سینما ایران