سینماگردی هفتگی با شیراز۱۴۰۰؛

برنامه اکران سینماهای شیراز – هفته سوم دیماه ۹۴

علاقمندان به هنر هفتم در شهرراز می توانند در هفته سوم دیماه به تماشای جامه دران و سایه روشن بنشینند. به گزارش شیراز۱۴۰۰، ادامه اکران نهنگ عنبر، پدر آن دیگری و شیفت شب و نمایش فیلم ها و مستندهای جدید در تالار حافظ، از جمله اکران های قابل توجه در این هفته هستند.

تالار حافظ

سایه روشن کارگردان: فرزاد موتمن

سایه روشن

دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۸:۰۰

 

 


خواب تلخ کارگردان: محسن امیریوسفی

خواب تلخ

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۶:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۲۰:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۶:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۶:۰۰

 


جزیره رنگین کارگردان: خسرو سینایی

جزیره رنگین

سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۸:۰۰

 


احتمال باران اسیدی کارگردان: بهتاش صناعی ها

احتمال باران اسیدی

سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۲۰:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۶:۰۰

دلتا ایکس کارگردان: علیرضا امینی

دلتا ایکس

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۲۰:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۶:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۲۰:۰۰

داره صبح میشه کارگردان: یلدا جبلی

داره صبح میشه

پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۲۰:۰۰

 


اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند 

اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند

چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۲۰:۰۰

 


من می خوام شاه بشم (مستند) کارگردان: مهدی گنجی

من می خوام شاه بشم (مستند)

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۸:۰۰

 


پرویز کارگردان: مجید برزگر

پرویز

پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۸:۰۰

 


(هنر و تجربه) فیلمهای کوتاه روز

(هنر و تجربه) فیلمهای کوتاه روز

پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۶:۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سینما فرهنگ 

شیفت شب کارگردان: نیکی کریمی

شیفت شب

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۷:۳۰
۲۱:۳۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۵:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۹:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۲۱:۳۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۵:۳۰
جامه دران کارگردان: حمیدرضا قطبی

جامه دران

چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۹:۳۰
پدر آن دیگری کارگردان: یدالله صمدی

پدر آن دیگری

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۹:۳۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۲۱:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۵:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۵:۳۰
نهنگ عنبر کارگردان: سامان مقدم

نهنگ عنبر

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۵:۳۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۹:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۲۱:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۹:۳۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۲۱:۳۰

سینما پیام

بچگیتو فراموش نکن کارگردان: جلال فاطمی

بچگیتو فراموش نکن

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
محمد رسول الله (ص) کارگردان: مجید مجیدی

محمد رسول الله (ص)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۰۸:۰۰
۲۰:۳۰

سینما شیراز

شاهزاده روم (انیمیشن) کارگردان: هادی محمدیان

شاهزاده روم (انیمیشن)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
محمد رسول الله (ص) کارگردان: مجید مجیدی

محمد رسول الله (ص)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۰۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۰۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۰۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۰۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۰۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۰۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۰۹:۰۰
۰
پدر آن دیگری کارگردان: یدالله صمدی

پدر آن دیگری

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
بازگشت لوک خوش شانس کارگردان: مجید کاشی فروشان

بازگشت لوک خوش شانس

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۳:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۳:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۳:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۳:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۳:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۳:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۳:۰۰

 

سینما فلسطین

پی ۲۲

پی 22

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
این سیب هم برای تو کارگردان: سیروس الوند

این سیب هم برای تو

یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
بازگشت لوک خوش شانس کارگردان: مجید کاشی فروشان

بازگشت لوک خوش شانس

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰

 

سینما ایران

در مدت معلوم (فی المدت المعلوم) کارگردان: وحید امیرخانی

در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰

شاهزاده روم (انیمیشن) کارگردان: هادی محمدیان

شاهزاده روم (انیمیشن)

شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۲):

۰۹:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۳):

۰۹:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۴):

۰۹:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۵):

۰۹:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۶):

۰۹:۰۰
پنج شنبه (۱۳۹۴/۱۰/۱۷):

۰۹:۰۰
جمعه (۱۳۹۴/۱۰/۱۸):

۰۹:۰۰
>

نظرات حاوی توهین، افترا، غیرمرتبط با عنوان مطلب و نگاشته شده به صورت انگلیسی تایید نخواهند شد. در صورت نیاز به "بحث آزاد" از منوی بالای سایت مراجعه کنید.

telegram

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. مسعود

  سلام
  واقعا ممنون بخاطر مد نظر قرار دادن همچین بخشی توی سایت خوبتون
  همیشه برا فهمیدن برنامه سینماها با مشکل مواجهه میشدم طوری که بعد از چندتا تلفن و نشنیدن جواب درست و یا نصفه نیمه از خیر سینما رفتن میگذشتم…
  پیروز باشید و همچنان پیشرو

  موافق یا مخالف: Thumb up 0 Thumb down 0

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *