وعده یا ... ؛

امضای قرارداد 470 میلیارد تومانی اماکن تفریحی در بام شیراز!

سایت خبری – تحلیلی شیراز1400: وعده اجرای طرح های تفریحی برای شیرازیها به مانند تکمیل سایر پروژهها، مانند مترو، استادیوم پارس، باغ موزه مشاهیر و آزادراه شیراز – اصفهان به یک رویا بدل شده تا جایی که تقریبا هر وعده ای از سوی مسوولان برای ایجاد اماکن تا روزی که واقعا این اماکن وارد مرحله ساخت و بهره برداری شود، با خنده ای تلخ از سوی شهروندان روبرو خواهد شد.
در جدیدترین دست از این وعده ها، مدیر ارتفاعات کلانشهر شیراز آنطور که هفته نامه شهرراز شهرداری نوشته از امضای قرارداد 470 میلیارد تومانی ایجاد پارک آبی و فضاهای تفریحی در ارتفاعات بام شیراز خبر داده که با توجه به وضعیت وعده های قبل، در جای خود عجیب و تعجیب برانگیز است و بنابر تجربه سابق می توان گفت که به احتمال زیاد به بایگانی خواهد رفت.
در ادامه صحبتهای مدیر ارتفاعات شهرداری در صحن علنی شورای شهر و وعده های شیرین وی که احتمالا هیچگاه رنگ واقعیت نخواهد گرفت!

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز با اســتفاده از تصاویر روی پرده نمایش صحــن علنی شــورای اسـلامی شــهر شــیراز از اقداماتی میگوید که در ارتفاعات شیراز انجام گرفته است. غلامرضا غلامی اعــلام میکند: مراحل نهایی قــرارداد 470 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی بــرای ایجاد پارک آبی در بام شــیراز درحــال انجــام اســت. وی ضمــن اشــاره به مصوبه شــورای اسـلـامی شهر شــیراز در جذب 1000میلیارد ســرمایه گذاری، یادآور میشــود: در قســمتهای مختلف ارتفاعات شیراز برای ایجاد زیرساختها در یک عرصه 1066هکتــاری، اقدامات گوناگونی را انجــام دادیم و فضایی را آماده کردیم که برای کارهای سرمایه گذاری مهیا شــود.
وی با اشاره به ایجاد مسیرهای دسترســی ادامــه میدهــد: ایجــاد ســنگفرشهایی برای نشستن مردم و 17 کیلومتر مســیر دوچرخه سواری با آلاچیقهــا و محوطه های اضطراری و همچنیــن برقرســانی پــروژه و نورپردازی و عملیات متفاوت دیگری از جملــه اقدامات زیرســاختی انجام گرفته اســت. غلامی بــه تصاویر اشــاره میکند و میافزایــد: همچنین در فضای ســبز ارتفاعات، کاشــت 200 هــزار اصله درخــت را در دســتور کار قرار دادیم و آنها را در مســیر دوچرخه ســواری ورودی بــام ســبز غــرس کردیم که همراه با17 کیلومتر دوچرخه ســواری در ایــن مســیر، مــردم میتوانند از فضای ســبز به وجود آمده اســتفاده کنند.

نمایی به کلانشهر شیراز از ارتفاعات بام

شبهای زیبا

وی خاطرنشــان میکنــد: در قسمتهایی که مسیر خوبی به سمت شــهر دارد، منظرگاههایی با کومه ها و آلاچیقهــای مختلف مهیا کردیم و نشــیمن گاههایی با ایجاد روشنایی به وســیله 2 مگاوات برق فشار متوسط جهــت امنیت خانوادهها، ســاختمان در ارتفاعــات راه انــدازی کردیم. در نورپردازی نیز امکانات زیادی را به کار گرفتیم که در شب بسیار زیبا است.
مدیر ارتفاعات شــهرداری شیراز روبه ســمت پــرده نمایــش توضیح میدهــد: مشــاهده میفرماییــد که سیستمهای برقرســانی را با استفاده از فنــاوری روز انجــام دادیــم و کوه راههــا، نفسراههــا و پیادهراههایی را آماده کردیم. ســاخت المانهای زیبا با اســتفاده از مصالح بومی و هدایت آبهــای ســطحی را ما به وســیله کانالهای مختلف انجام دادیم که در ایــن زمینه تأکید شــهردار و حمایت اعضای شورا و کمیسیونهای مختلف شــورا چراغ راه ما بوده اســت. مدیر ارتفاعــات شــهرداری تأکید میکند: همزمان در بحث مالکیت تلاش کردیم از متجاوزیــن بــه عرصه هــای منابع ملــی جلوگیری کنیم کــه مهمترین کاری کــه انجــام دادیم آزادســازی اراضــی ملی و مشــخص کردن مرز اســت. مدیــر ارتفاعات شــهرداری شــیراز اضافه میکند: ما با اســتفاده از نزوالت جــوی طراحیهای مختلف در ارتفاعــات شــیراز انجام گرفت که یکی از این کارها مجموعه گردشگری روبه روی پادگان بعثت اســت که در آن کاربریهــای متفاوتــی را صورت دادیم.

ارتفاعات بام شیراز

کاشــت 200 هزار اصله درخت انجیر

غلامی با اشاره به سبز شدن 3هزار کیلو گل نرگس کاشــته شده امسال در بام ســبز اعلام میکند: همچنین لالههای واژگون ما آماده بهرهبرداری اســت و در روز منابع طبیعی کاشت 200هــزار اصلــه درخــت انجیر که مصوبه شورا و از افتخارات و قوی ترین مصوبات شورای چهارم است با انتخاب پیمانکاران ، قطعه و حفر گودها انجام گرفته است.

ارتفاعات بام شیراز

تنوع گونه ها در بام سبز

وی به گلدهــی لاله های واژگون بــا اســتفاده از تصاویــر روی پــرده نمایــش صحن علنی اشــاره میکند و یــادآور میشــود: در روز گلکاری شــهردار حضور داشت و ما نهالستانی را راه انــدازی کردیــم کــه خودمان خریداری کنیم. کاشت با شرایط آبی مختلف با توجه به وضعیت خشکسالی حاکم براســتان فــارس گونه های ما همــه کم آب هســتند. دیواره ســبز زنده با گیاهان مختلف و در حاشــیه جادههای ارتفاعات، ســنگها ساحلی و درختان وحشــی مثل بــادام و بنه کاشتهایم.

>

نظرات حاوی توهین، افترا، غیرمرتبط با عنوان مطلب و نگاشته شده به صورت انگلیسی تایید نخواهند شد. در صورت نیاز به "بحث آزاد" از منوی بالای سایت مراجعه کنید.

telegram

مطالب مرتبط

10 نظر

 1. مهدی

  ان شا الله که دیگه این یکی دروغشون در زمینه ی پروژه های تفریحی راست از آب در بیاد!
  جالبیش اینه که خود ایشون هم احتمالا نمی دونه مفاد این قرارداد چیه ، وگر نه تا حالا صدبار می کردنش تو بوق و کرنا!
  راستی چقدر عجیبه که صحبتی از تله کابین دراک و شهربازی دراک به میون نیاورده! این یعنی که این دو پروژه هم که در مرحله ی عقد قرارداد بودند روی هواستند!
  منتظریم!

  پاسخ
 2. شهر راز

  (( مراحل نهایی قــرارداد ۴۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی بــرای ایجاد پارک آبی در بام شــیراز درحــال انجــام اســت.))
  ۴۷۰ میلیارد تومان برای ایجاد پارک آبی؟!؟! نمی گم نمیشه که پارک آبی ۴۷۰ میلیارد تومانی بی نظیر توی بام شیراز بزنیم ، ولی از اینا بعیده که چنین پارک آبی عظیمی رو بتونند عملی کنند!(منظورم از اینکه بتونن عملی کنند شهامت اجرا هست نه توان مطالعاتی یا مهندسی)
  احتمالا همین هم بجای ریال نوشته تومان خیلی ذوق زده نشید!

  پاسخ
 3. فرهاد

  امین جان در این گزارش ایشان از لفظ انجام داده ایم استفاده کرده است یعنی واقعا این موارد در ارتفاعات شیراز انجام شده است و ما نمی بینیم!!!!!!!!!

  پاسخ
 4. امیر کامیار

  چه نوابغی در شهرداری هستند و ما نمی‌شناختیم! با ۴۷۰ میلیارد میشه ۱۰ پروژه عظیم و مدرن تفریحی ساخت. ولی‌ با کمال تاثر و تأسف به عمل کار بر آید به سخنرانی‌ نیست! تا حالا که اینهمه بودجه شهر داره اون بالا خرج میشه و هیچ طرح سرمایه گذاری در نوک آن کوه حتا کلنگ هم نخورده. این در شرایطیست که وضعیت سیما و منظر و فضای سبز شهر ضعیف و پر اشکال و وضعیت زیبا سازی زیر صفر است…

  پاسخ
 5. علی

  دو حالت وجود داره:
  حالت اول ابنکه واقعا همچین سرمایه گذاری وجود داره وقرارداد در حال انجام هست و به زودی کار شروع میشه که در این حالت بعد از یک سال شورا و بقیه نهادها که نمیشه اسم اورد انقدر به پای سرمایه گذار میپیچن که کارو نصفه رها میکنه و میره یه شهر دیگه
  حالت دوم اینکه این وعده هم مثل بقیه وعده ها بایگانی میشه
  مهم اینه که در هر دوحال همچین پارک آبی رو به چشم نخواهیم دید
  البته یه حالت سوم هم هست و اون اینکه یه استخر ۱۰ متر در ۳متر درست میکنن و اسمش رو میذارن مجموعه بزرگ پارک آبی بام شیراز و همه مسولین یکی یکی مصاحبه میکنن که ۱۰۰ میلیارد هزینه خاکبرداری ۵۰ میلیارد هزینه خاکریزی و ۲۰۰ میلیارد هزینه سوله و بقیه هم هزینه کاشی کف استخر شده و سازه این استخر جزو شاهکار های مهندسی هست.

  پاسخ
 6. حمید

  عجب !!! ایشان در مورد شیراز صحبت می فرمایند؟؟؟
  ما در ارتفاعات شیراز چیزی نمی بینیم یا ایشان متوهم هستند؟
  شیراز از بی تدبیری مدیرانی مثل ایشان تبدیل به شهری محروم شده و کسی نیست در برابر این وعده های پوچ از اینها پاسخ بخواهد.

  پاسخ
 7. محمدسعید

  اگه طبیعت زیبای شیراز با این همه کوه و توانمندی های محیطی در اختیار یه کشور سطح پایین اروپای شرقی بود تا حالا تبدیل به بهشت شده بود. حیف از این شهر زیبای خدا که در دست انسان های نالایق افتاده. حیف از این ارتفاعات و این طبیعت بکر… حیف و صد حیف….

  پاسخ
  1. فرهاد

   به نظر شما افرادی مثا هاجری، شعرا، حق نگر، حق دل و… قادر به اجرای پروژه های مدرن در شیراز هستند؟!!!!!!!!!!

   پاسخ
 8. m-r

  ارتفاع داریم تا ارتفاع . اگه جایی که بشود آنرا فروخت مانند دامنه های دراک را درخت کاری کنند حرفشان قابل قبول است نه جایی در قله کوه که یک ریال نمی شود از آن در آورد ، اگه این ارتفاعاتی را که به کاشت اختصاص داده اند متر 50 هزار تومان میشد فروخت شک نکنید عمرا آنرا درختکاری نمی کردند همین الان صدها هکتار و بقول شهردار محترم 400 هکتار از باغات قصردشت بخاطر کم آبی و دیم بودن باید به ساختمان تبدیل شود تابتوان آن 400 هکتار باقی مانده را حفظ کرد . بقول خود آقای شهردار ،شیراز دارای 3 هزار هکتار باغ بوده که الان 800 هکتار باقی مانده . یکی نیست از آقای شهردار بپرسد 2 هزار هکتار باغ نابود شده که قیمت آن اگه متری یک میلیون تومان باشد مبلغی حدود 20 هزار میلیارد تومان کجار رفته بعد ایشان میگویند باغهای دیم و بی آب ، جناب آقای شهردار شما اگه 1000 متر باغ داشته باشید و دراین باغ 50 اصله درخت باشد اگه اصولی آبیاری شود دریک ماه این باغ به حدود 10 هزار لیتر آب احتیاج دارد اما اگه به آپارتمان تبدیل بشه حدودا 20 دستگاه آپارتمان در آن ساخته میشه که اگه مقدار مصرف هردستگاه آپارتمان 500 لیتر در روز باشد روزانه 10 هزار لیتر و ماهانه 300 هزار لیتر آب احتیاج دارند حالا این 10 هزار لیتر کجا و آن 300 لیتر کجا چرا برای 300 هزارلیتر آب برای ساختمانهای آینده آب هست ولی برای این 10 هزار لیتر جهت درختان آب نیست اینها مردم را چه تصور کرده اند. درضمن مگه برای خرید آن 400 هکتار چقدر پول نیاز هست شما که میگویید با رقم 3 هزار میلیارد تومان درآمد شیراز بعد از تهران دومین شهر از نظر درآمد هست برای خرید 400 هکتار شما بطور متوسط متری 200 هزار تومان به شهروندان پول می دهید که میشود 800 میلیارد تومان آنگاه اکر آن 400 هکتار را بخواهید به زمین تبدیل کنید بطور متوسط متری 2 میلیون تومان ارزش خواهد داشت پس این ده برابر نیاز برای خرید آن 400 هکتار است یعنی تنها با فروش تنها 40 هکتار زمین میشود بقیه باغها را خرید نه 400 هکتار در ضمن اگه آب نیست آن 400 هکتار باغ را نابود نکنید بلکه آنرا به کشت درختان کم آب یا بی آب مانند سرو و کاج اختصاص دهید تا از تراژدی نابودی باغها جلوگیری شود . اما صد افسوس که آنها نقشه ها دارند.

  پاسخ

پاسخ دادن به فرهاد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *