بزرگ‌ترین بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور با ۳۰۰ تخت خواب