برنامه اکران سینما ایران

برنامه اکران سینما ایران

فیلم: خفه‌گی

سانس ها:   –  ۱۱:۰۰   –   ۱۳:۰۰ –   ۱۵:۰۰   –  ۱۷:۰۰ –   ۱۹:۰۰ – ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیت:   ۶۰۰۰ تومان

 

تصاویر از شیراز سینما