برنامه اکران سینما ایران

برنامه اکران سینما ایران

فیلم: نگار

سانس ها:   –  ۱۱:۳۰   –   ۱۳:۳۰  –   ۱۵:۳۰   –  ۱۷:۳۰  –   ۱۹:۳۰ – ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: شنبه الی چهارشنبه  ۵۰۰۰ تومان / سه شنبه ها ( ۳۰۰۰تومان )

پنجشنبه و جمعه ۶۰۰۰ تومان

تصاویر از شیراز سینما