برنامه اکران سینما ایران

برنامه اکران سینما ایران

فیلم: ساعت۵ عصر

سانس ها:   –  ۱۱   –   ۱۳:۳۰  –   ۱۶   –  ۱۸:۳۰  –   ۲۱

هزینه ی بلیط: شنبه الی چهارشنبه  ۵۰۰۰۰ تومان / سه شنبه ها ( ۳۰۰۰تومان )

پنجشنبه و جمعه ۶۰۰۰ تومان

تصاویر از شیراز سینما