برنامه اکران سینما فلسطین شیراز

برنامه اکران سینما فلسطین

 فیلم : من و شارمین
سانس ها:  ۱۱:۳۰  –  ۱۳:۳۰    –  ۱۵:۳۰   –   ۱۷:۳۰   –   ۱۹:۳۰   –   ۲۱:۳۰هزینه ی بلیط:۵۰۰۰تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان )


تصاویر از شیراز سینما