اخبار منتخب

عکس و گزارش تصویری

ویدئو

نقد و بررسی

 

طرحهای عمرانی

سهم شیرازیها از مترو پس از ۲۰ سال: ۱۵ کیلومتر!

شايد عادتمان داده باشند به دادن وعده‌هايي كه تنها در پرانتز شعار و حرف مي‌مانند و عملياتي نمي‌شوند؛ وعده‌هايي كه در ايامي خاص پررنگ‌تر مي‌شود؛ البته وعده‌ دهندگان اميدوارند كه گرد...

زیباسازی

عقده گشایی با تخریب اموال عمومی

«خبرجنوب» نوشت: مدیرعامل سازمان منظر شهری شیراز گفت: سرریز مشکلات اجتماعی در قالب تخریبگری خود را نشان داده است. وندالیسم چهره تازه ای از خود به نمایش می گذارد؛ آن هم در شیراز. یک...

مطالب پیشنهادی مـــا