اخبار منتخب

عکس و گزارش تصویری

ویدئو

نقد و بررسی

 

زیباسازی

عقده گشایی با تخریب اموال عمومی

«خبرجنوب» نوشت: مدیرعامل سازمان منظر شهری شیراز گفت: سرریز مشکلات اجتماعی در قالب تخریبگری خود را نشان داده است. وندالیسم چهره تازه ای از خود به نمایش می گذارد؛ آن هم در شیراز. یک...

فرهنگ، هنر، دانشگاه

حامد فقیهی: خودم هستم نه هیچ کس دیگری

خیلی‌ها از شیراز پا گرفتند و راه رفتن را خوب آموختند اما وقتی موقع پرواز شد، جای پریدن را تنگ دیدند و کوچ کردند، پای پیاده، برای یافتن فضایی که پروازشان را محدود نکند، قفس نباشد و...

مطالب پیشنهادی مـــا